Kwalifikacje Portowe dla Szkół Średnich

Po raz kolejny, z udziałem Centrum Nowych Kompetencji, Przedsiębiorstwem Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Sp. z o.o. oraz naszą Fundacją Inspirujące Przykłady realizujemy wspólną inicjatywę „Kwalifikacje Portowe dla Szkół Średnich”.

Projekt ten ma na celu przygotowanie młodych adeptów do pracy w portach Trójmiasta, umożliwiając im zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych oraz cennych doświadczeń w dziedzinie operacji portowych.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko przygotowanie młodych ludzi do pracy w portach Trójmiasta, ale także zachęcenie ich do rozwoju zawodowego w sektorze, który pełni kluczową rolę w gospodarce regionu. Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w edukację i szkolenie przyszłych operatorów portowych.

Projekt „Kwalifikacje Portowe dla Szkół Średnich” to krok w stronę budowania lepszej przyszłości dla młodego pokolenia, dający im możliwość zdobycia cennych kwalifikacji zawodowych i realizacji swoich marzeń zawodowych w fascynującym świecie portów Trójmiasta.