Cezary Obracht-Prondzyński

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – socjolog, antropolog i historyk.Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej oraz Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż Instytutu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki Kaszub i Pomorza, a ponadto uczestnictwa w kulturze, mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, polityki regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Jest autorem lub współautorem ponad 30 książek, kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.

 

W latach 1995-2000 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pomerania”. Jest współzałożycielem, a obecnie prezesem Instytutu Kaszubskiego oraz członkiem kliku innych towarzystw naukowych: Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Ponadto jest animatorem kultury (współorganizuje m.in. Bytowskie Forum Animatorów Kultury) oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszystkim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (od lat uczestniczy w pracach zarządu oddziału w Bytowie). Pełni społecznie funkcje w radach muzealnych (Bytów, Gdańsk), w Radzie Programowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (wiceprzewodniczący), Radzie Fundacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy (przewodniczący), Radzie Programowej Fundacji „Wspólnota Gdańska” oraz Radzie Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych” w Gdańsku (przewodniczący). Jest też członkiem m.in. Pomorskiego Forum Terytorialnego, Rady Gdańskiej Kultury i przewodniczącym Pomorskiej Rady Kultury.

 

Mieszka w Rzepnicy k. Bytowa