Ryszard Trykosko

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych i Menedżerskich w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Rzeczoznawca budowlany.

 

Kierując Spółką „Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012” zrealizował budowę stadionu Arena Bałtycka (obecnie Stadion Energa Gdańsk). Kierując Spółką „Gdańskie Inwestycje Komunalne” zrealizował w latach 2010–2016 kluczowe dla Gdańska inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 3 mld zł, w tym trasy komunikacyjne „Sucharskiego” i „Słowackiego” z tunelem drogowym pod Martwą Wisłą w Gdańsku, budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Aktualnie Wiceprezes Zarządu w spółce NDI S.A. w Sopocie.

 

Zaangażowany społeczne w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych budownictwa:

  • członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,
  • członek Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN,
  • członek Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk,
  • członek Komitetu Naukowego Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w kadencji 2018-2020,
  • od czerwca 2012 r. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wybrany przewodniczącym na kolejną kadencję lat 2016-2020,
  • członek i założyciel Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • członek Konwentu Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej,
  • członek „American Society of Civil Engineers”.