Wanoga – z kaszubskiego „wędrówka”.  Zajęcia prowadzone dla dzieci ze szkół podstawowych w języku kaszubskim. Odbywające się w niezwykłym miejscu wysoko w chmurach – na 32 piętrze najwyższego biurowca północnej Polski Olivia Star w Gdańsku. Każde spotkanie jest lekcją o historii i tradycji kaszubskiej oraz szukaniem śladów kaszubskiej kultury we współczesnym Gdańsku. To także warsztaty rozwojowe z najlepszymi pomorskimi psychologami i pedagogami mające rozwijać uzdolnienia dzieci, rozbudzić ich wyobraźnię oraz przygotować do wyzwań przyszłości. Zajęcia mają być swoistą nagrodą dla dzieci, nauczycieli i dyrektorów szkół, które wprowadziły lekcje języka kaszubskiego. Projekt ten powstał również z myślą o budowaniu stałej więzi regionalnej pomiędzy Trójmiastem a Kaszubami.

Projekt współorganizowany z Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim