Polska energetyka wiatrowa szuka pracowników

Pierwsze polskie farmy wiatrowe na Bałtyku zaczną funkcjonować najprawdopodobniej w 2025 roku. Budowa oraz serwisowanie sprzętu wymagają wykwalifikowanych pracowników średniego szczebla, których obecnie brak na rynku. W odpowiedzi na niedobory kadrowe w branży offshore rozpoczęliśmy pilotażowy program „Wiatr od morza”, którego celem jest przygotowanie uczniów szkół technicznych do pracy na morskich farmach wiatrowych.

Polska nie ma żadnej turbiny na morzu i tym samym nie ma doświadczenia w budowie oraz serwisowaniu takich inwestycji. Wprawdzie polscy podwykonawcy pracowali i nadal pracują w istniejących morskich farmach wiatrowych na Morzu Północnym oraz w południowo-zachodniej części Bałtyku. Jednak można przypuszczać, że ich wiedza nie zasili planowanych inwestycji, gdyż nie wrócą do Polski. Mamy więc do czynienia z realną przeszkodą rozwoju branży – deficytem pracowników średniego szczebla technicznego.

Zaproponowany przez Fundację pilotażowy program zapoznawania i inspirowania młodych ludzi branżą offshore obejmuje kilka etapów. Jeden z nich to spotkania uczniów z przedstawicielami firm reprezentujących sektor morskiej energetyki wiatrowej, które realizowane są we współpracy z Zespołem Szkół Okrętowych i Technicznych Conradinum w Gdańsku. Kolejny element programu to szkolenia z zakresu znajomości przepisów BHP oraz zapoznanie się z obowiązkami na stanowisku sztauera i hakowego. Ciekawym punktem programu są również zajęcia w symulatorze, który imituje rejs statkiem. Ta część szkolenia jest zorganizowana we współpracy z Centrum Nowych Kompetencji. Po ukończeniu programu uczestnicy mogą uzyskać uprawnienia do pracy na wysokości, co również przydatne jest do pracy w branży offshore. Młodzi mechanicy i elektrycy biorą także udział w warsztatach z rozwoju kompetencji miękkich, które są niezbędne zwłaszcza w pracy zespołowej.

Morskie farmy wiatrowe to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie. Do budowy morskich farm wiatrowych w polskiej strefie szykują się spółki skarbu państwa m.in.: PGE, PKN Orlen, polska prywatna firma Polenergia, a także zagraniczne firmy, takie jak niemiecka firma RWE i portugalsko­-francuska OW Offshore.

Pilotażowy program „Wiatr od morza” realizowany jest we współpracy z Zespołem Szkół Okrętowych i Technicznych Conradinum, Centrum Nowych Kompetencji oraz firmami z branży offshore m.in. Co–made Sp. z o.o. i MEWO S.A.